top of page

Fri fågel

Han vill flyga fram rakt in i solen

se ditt namn på Sylarnas topp

Han är en fri fågel

men han såg ingen skog

för alla träd där han växte upp

I så många dagar var hans enda svar

att aldrig slå sig till ro

Men hon kom in i bild och var vackert vild

sen visste han var han skulle bo

 

Han är fri, en fri fågel

fri att välja sina vingars färd

Han är fri, en fri fågel

fri att välja vem han är

 

Hon har gång på gång

hört en längtans sång

efter ett liv med silverkant

Om det var det hon fann i hans öppna hand

När det känns så rätt så måste det vara sant

Hon har prövat hur man är som folk i bur

att jaga guld från trånga kontor

Men ingenting de gör ger tillvaron nån glöd

Varför vara liten när man kan vara stor?

Hon är fri, en fri fågel

fri att välja sina vingars färd

Hon är fri, en fri fågel

fri att välja vem hon är

 

Han sitter med sin hatt

varje eviga natt

för att ta det mörkret ger

Han försöker fånga månen

ja allting bakom molnen 

hon står kvar på två kloka ben

Två själar möts och förbundet slöts

om att dela mörker och ljus

Vad det än blir ska det alltid vara vi

genom goda tider och blues

 

Att vara fri, en fri fågel

fri att välja sina vingars färd

Att vara fri, en fri fågel

fri att välja vem man är

bottom of page